• ΘΕΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

'Εργα Υποδομής

 •  Συνέχιση του προγράµµατος ασφαλτοστρώσεων ώστε όλος ο δήµος µας να αποκτήσει δρόµους αντάξιους των δηµοτών µας και του µεγέθους του δήµου µας προϋπολογισµού 5.680.000 ευρώ. Στον προγραµµατισµό µας περιλαµβάνονται και πάλι δρόµοι σε όλες τις γειτονιές αλλά και µεγάλοι οδικοί άξονες σε όλες τις περιοχές του Δήµου µας.

 • Διαγραµµίσεις διαβάσεων και λωρίδων ασφαλείας σε όλο το οδικό δίκτυο προϋπολογισµού 320.000 ευρώ.

 • Ανακατασκευή - αναβάθµιση του µεγάλου πάρκου στην οδό Αγαµέµνωνος προϋπολογισµού 1.800.000. (Η µελέτη είναι ολοκληρωµένη)

 • Ανακατασκευή του πεζοδρόµου Εθνικής Αντίστασης στην δηµοτική ενότητα Ελευθερίου - Κορδελιού, και της πλατείας Ευόσµου µε σύγχρονα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε την πρωτοπόρα αρχιτεκτονική µελέτη που έχει ανατεθεί σε µεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο, προϋπολογισµού έργου 2.190.000 ευρώ.

 • Συνέχιση του προγράµµατος αντικατάστασης των λαµπτήρων πυρακτώσεως οδικού φωτισµού µε λαµπτήρες τύπου LED προϋπολογισµού 2.300.000 ευρώ.

 • Ασφαλτόστρωση της οδού Ακαδήµου µε συγχρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισµού 316.000 ευρώ (η µελέτη είναι ήδη έτοιµη).

 • Δηµοπρατήθηκαν 26 νέες υπερσύγχρονες παιδικές χαρές από τις 45 που αποξηλώθηκαν και ετοιµάζεται η µελέτη για όλες τις υπόλοιπες.

 • Κατασκευή τριών παιδικών χαρών ΑΜΕΑ.

 • Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Μαιάνδρου, Καραολή & Δηµητρίου και Κων/νου Καραµανλή. Οι σχετικές µελέτες έχουν συνταχθεί από την ΔΕΗ και ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ.

 • Ξεκίνησε η µελέτη διευθέτησης ή κάλυψης των ρεµάτων ∆ιαλογής, Μουσείου ΟΣΕ, Ολυµπιάδος, και άνωθεν της περιφερειακής µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έργου, σταδιακά, το τέλος του 2022.

 • Άνωθεν περιφερειακής πράσινο - έργα.

 • Ανακατασκευή πεζοδροµίων µε ταυτόχρονη κατασκευή ραµπών ΑΜΕΑ και διαδρόµων τυφλών. (προϋπολογισµός 1.200.000).

 • Ολοκλήρωση έργων διάνοιξης της οδού Ιπποδροµίου.

Αθλητισμός - Πολιτισμός

 • Συνέχιση των εργασιών αποπεράτωσης του σταδίου και κολυµβητηρίου άνωθεν της περιφερειακής οδού, αφού έγινε επιτέλους η πολυπόθητη συµφωνία για συγχρηµατοδότηση του δήµου µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αναµένεται να γίνει και µε την την Γ.Γ. Αθλητισµού. Ο δήµος µας θα διαθέσει 1.000.000 περίπου.

 • Συντήρηση των ανοικτών αθλητικών χώρων

 • Διεκδίκηση για την παραχώρηση των υπολοίπων τµηµάτων του στρ/δου «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ», όπως και του τέως στρ/δου «ΖΙΑΚΑ»

Καθαριότητα

 • Συνέχιση του προγράµµατος τοποθέτησης των καινοτόµων υπογειοποιηµένων κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης, µε την τοποθέτηση τριάντα (30) νέων κάδων προϋπολογισµού 2.100.000 ευρώ.

 • Αντικατάσταση όλων των παλαιών συµβατικών κάδων απορριµµάτων προϋπολογισµού 850.000 ευρώ

 • Προµήθεια ακόµη 3 πλυντηρίων κάδων απορριµµάτων όπως αυτό που ήδη έχουµε προµηθευτεί προϋπολογισµού 520.000 ευρώ.

Καινοτομία

 • Εκµεταλλευόµαστε τις νέες τεχνολογίες που παρέχονται δωρεάν από την Ε.Ε. προς όφελος του πολίτη.

 • Παρέχουµε στους δηµότες και επισκέπτες του ∆ήµου, την δυνατότητα ελεύθερης ασύρµατης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet) από το κινητό τους τηλέφωνο ή από τον φορητό τους υπολογιστή από σηµεία Ελεύθερης Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Wi-Fi Spots).

Κοινωνική Πολιτική

 • Συνεχίζουµε το πρόγραµµα της δωρεάν διάθεσης ηλεκτροκίνητων αµξιδίων σε συνανθρώπους µας µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα για την εύκολη και απρόσκοπτη µετακίνησή τους.

 • Ενισχύουµε ακόµη περισσότερο την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, του Κοινωνικού Ιατρείου και κοινωνικού φαρµακείου µε ∆ηµοτικούς πόρους.

 • Συνεχίζουµε τη λειτουργία του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οικονομία - Διοίκηση

 • Συνεχίζουμε αταλάντευτοι το νοικοκύρεμα του Δήμου μας και διατηρούμε τον Δήμο μας ισχυρό ελέγχοντας κάθε δαπάνη...
 • Συνεχίζουμε κάθε χρόνο τη μείωση των δημοτικών τελών ώστε ως το 2023 οι μειώσεις να φθάσουν το 50%.

 • Διασύνδεση του γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με την Τοπική Αγορά, σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους του Δήμου μας.

Πολεοδοµία - Χωροταξία - Κυκλοφοριακό

 • Επικαιροποίηση και επέκταση της κυκλοφοριακής µελέτης για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού σε όλη την έκταση του Δήµου µας.

 • Έγκριση της επικαιροποιηµένης µελέτης του Γ.Π.Σ

 • Ένταξη στο σχέδιο της περιοχής της Διαλογής.

 • Μελέτη και κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο χώρο πίσω από την πλατεία Ευόσµου, αφού επιτέλους έγινε η τροποποίηση του Γ.Π.Σ.

Πολιτική Προστασία

 • Προµήθεια εξοπλισµού (π.χ. αντίσκηνα, γεννήτριες, θερµάστρες αερίου, κινητά µαγειρία, είδη πρώτων βοηθειών, υλικά ειδικού τύπου).

 • Διεξαγωγή ασκήσεων ετοιµότητας προσωπικού και δηµοτών, µε προσοµοίωση αντιµετώπισης συνθηκών έκτακτων και απρόβλεπτων φαινοµένων.

 • Συνεργασία µε εθελοντικές οµάδες, οι οποίες έχουν σχετική εµπειρία και έδρα στον Δήµο µας.

 • Ενηµέρωση των δηµοτών για την ύπαρξη εθελοντικής δραστηριότητας.

Πράσινο - Περιβάλλον

 • Φύτευση 100.000 νέων δένδρων τα επόµενα χρόνια για ενίσχυση του αέρα και του περιβάλλοντος του Δήµου µας.

 • Αναβάθµιση των υπαρχόντων νέων χώρων πρασίνου και κατασκευή νέων προϋπολογισµού 600.000 ευρώ.

 • Ανακατασκευή του πάρκου "ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ" επί της οδού Κων. Καραµανλή στο Ελευθέριο-Κορδελιό ώστε να είναι πιό ασφαλές και προσβάσιµο προϋπολογισµού, κατ' εκτίµηση 95.000 ευρώ.

Σχολική Στέγη - Παιδεία

 • Ανέγερση δύο ακόµη 12θέσιων δηµοτικών σχολείων ΕΣΠΑ.

 • Ανέγερση του 4ου Λυκείου και 7ου Γυµνασίου άνωθεν της περιφερειακής µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ.

 • Ανέγερση κατά προτεραιότητα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Ο.Τ. 746 άνωθεν της περιφερειακής µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ.

 • Ανέγερση τεσσάρων (4) νέων νηπιαγωγείων µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ.

 • Συντήρηση σχολικών µονάδων προϋπολογισµού 1.350.000 ευρώ, το έργο έχει δηµοπρατηθεί.

 • Αναβάθµιση σχολικών αυλών, και ελαστικός τάπητας σε όλες τις αυλές των νηπιαγωγείων µας.

 • Ανελκυστήρες σε όλα τα σχολεία και ότι άλλο απαιτείται για την εξυπηρέτηση µαθητών µε κινητικά προβλήµατα.

 • Συνέχιση του κοινωνικού φροντιστηρίου.

 • Δωρεάν κατασκηνώσεις για όλους τους µαθητές.

 • Δωρεάν κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ για όλα τα παιδιά του Δήµου µας.

Όλο το πρόγραµµά µας κοστολογείται σε 19.620.000 ευρώ περίπου, χωρίς τα έργα που χρηµατοδοτούνται από άλλους φορείς ή το ΕΣΠΑ. Που είναι δυνατόν να υλοποιηθεί µετά την ανάκαµψη των οικονοµικών του και την αξιοπιστία Δήµου µας

Εκλογικά Κέντρα

Εκλογικά Κέντρα:

Εύοσμος: 28ης Οκτωβρίου 6
Τηλ: 2310 387381
Κορδελιό: Εθν. Ανστάσεως 59
Τηλ: 6986939791

Email: info (at) petrossoulas.gr
Web: www.petrossoulas.gr

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι χρήσης